Intercontinental Biennial of Small Graphics „Inter-Art” Aiud
the Xth edition, August, 2025

Bienala Intercontinentala de Grafica Mica “Inter-Art”

Organized by / Organizată de
“Inter-Art” Foundation Aiud / Fundaţia “Inter-Art” Aiud

The “Inter-Art” Foundation are organising in 2025 the Xth edition of the “Inter-Art” Intercontinental Biennial of Small Graphics, in Aiud.

The Biennial inaugurates a new tradition in Aiud, so as to illustrate its title of CITY OF ARTS. Furthermore, this Biennial is one of its kind, if we think about what intercontinental means, as the organizers are counting on the participation of artists from all the continents and decided to break down the event into five segments representing five geographical areas, comprising all the continents: Europe, North and South America, Asia, Africa and Oceania.

Fundaţia „Inter-Art” Aiud organizează în 2025 cea de-a X-a ediție a Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică „Inter-Art” la Aiud.

Bienala propune o nouă tradiţie pentru Aiud ca ORAŞ AL ARTELOR, şi aduce o premieră în ce priveşte definiţia de intercontinental, organizatorii  dorind participarea artiştilor de pe toate continentele şi să compartimenteze evenimentul  în patru segmente reprezentând cinci zone geografice care includ toate continentele lumii:  Europa, America de Nord şi Sud,  Asia,  Africa şi Oceania.

DETAILS OF PARTICIPATION

The works accepted are:
• original prints (aquaforte, dry point, colography, linocut, xylography, litography etc.)
• monotipy
• original drawings (ink, pencil, charcoal etc.)
• computer graphic (print sent by post, signed in original)

Theme: Free theme

Please specify in the application the section for which you are sending your work.

Maximal dimension accepted (size of the paper):  A4 (21 x 30 cm | 8,26 x 11,80 inch)

Participants have to complete the entry form that can be downloaded from www.inter-art.ro or can be requested by email at [email protected].
Please send the entry form together with the work (not by email), completed digitally (not handwritten).

The artworks will be not returned, will enter to the permanent collection of the “Inter-Art” Foundation.

Application deadline: July 1st 2025, 12:00 AM
(arrival date of the works)

A jury will grant the Grand Prize, the “Inter-Art” Special Prize, as well as prizes for the  Ist, IInd and IIIrd place.
The organisers have the right to publish the works entering the exhibition.

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA

Se acceptă lucrări pe următoarele secţiuni:
• grafică multiplicată (tipărituri clasice în original : aquaforte, ac rece, colografie, linogravură, xilogravură, litografie etc.)
• monotipie
• grafică unicat (desen cărbune, tuş, etc.)
•grafică pe computer (trimisă tipărită prin poştă și semnată în original)

Tema: Temă liberă.

Vă rugăm specificaţi în formularul de înscriere secţiunea la care trimiteţi lucrarea.

Dimensiunea hârtiei: max. A4 (21 x 30 cm | 8,26 x 11,80 inch)

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa [email protected]. Vă rugăm să trimiteți numai formulare completate digital (nu completate de mână / scanate).

Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud, România.

Data limită de participare: 1 iulie 2025, orele 12:00
(lucrările sosite până la această dată)

Un juriu va acorda Marele Premiu, Premiul Special „Inter-Art”, Locul I, II şi III.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica lucrările intrate în expoziţie.

SENDING THE WORKS

Submission of final works:
INTER-ART Foundation | Stefan Bal
515200 – Aiud, C.P. 40, Judeţul Alba, Romania

IMPORTANT!!!
We accept ONLY works sent by post as letters in an envelope, NOT package.
Please specify: NO COMMERCIAL VALUE!

The form has to be sent together with the works by post.

Further information and details at:
[email protected]
tel. 004-0723-969911

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările se trimit la:
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Stefan Balog
515200 – Aiud, C.P. 40, Judeţul Alba, Romania

Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete.
Specificați: CONȚINUT FĂRĂ SCOP COMERCIAL

Formularul se trimite împreună cu lucrările prin poștă.

Informaţii suplimentare:
[email protected]
tel. 004-0723-969911

DOWNLOAD / DESCARCA

ENG: Details

RO: Detalii

ENG: Entry form

RO: Formular de înscriere