Inter-Art Art Camps

Tabere Inter-Art de creatie

International Artcamps

Tabere de creatie internationale

Interethnic Artcamps

Tabere interetnice

Youth Artcamps

Tabere pentru tineret

Photographic Workshop

Workshop de arta fotografica