Inter-Art International ArtCamp Entry Form

Inter-Art 2024 International ArtCamp
XXVIIh edition, 10-23 august 2024, Aiud, Romania

Application deadline: February 29th, 2024, 23:59 (Romanian time, UTC+02:00)
Please send only digitally filled in forms (not handwritten scanned forms).

Accommodation and meal services for selected artists being purchased the organizers do not accept any participation cancel except for very serious reasons.

DOWNLOAD

details / regulation (PDF)

the entry form (DOC)

IMPORTANT:
Only a full-time participation throughout the entire period of the camp is accepted

Artists’ arrival date: August 9th, 2024.
Official opening: August 11th, 2024.
Closing exhibition: August 23rd, 2024.
Artists’ leaving date: August 24th, 2024.

Confidentiality, data processing information
The organizers process the data provided voluntarily by the participants by filling out the entry form, for the following purposes: evidence of the participants, communication with the participants before, during and after the project, documenting and acknowledging the participation at the project, generating statistics about the participation, informing the participants of other projects organized by the “Inter-Art” Foundation Aiud. The organizers handle the processed data under secure conditions, in strict confidentiality and do not release them to third parties. By registering, the participants agree to the processing of the data they provided for the above purposes. The registered persons can request to have their data deleted from our evidence if they withdraw from the project, respectively after the exhibition has been done. The requests shall be sent via e-mail to the e-mail address of the project.

Dată limită de trimitere: 29 februarie, 2024, 23:59
Vă rugăm să trimiteți numai formulare completate digital (nu completate de mână / scanate).

 Serviciile de cazare şi masă pentru artiştii selectaţi fiind achiziționate organizatorii nu acceptă renunțarea decât pe baza unor motive foarte serioase.

DESCARCĂ

detalii / regulament (PDF)

formularul de înscriere (DOC)

IMPORTANT:
Se acceptă doar participarea pe toată durata taberei!

Data sosirii artiştilor: 9 august 2024.
Deschiderea oficială: 11 august 2024.
Expoziția de închidere: 23 august 2024.
Data plecării artiştilor: 24 august 2024.

Confidenţialitate, prelucrarea datelor
Organizatorii prelucrează datele furnizate în mod voluntar de participanți prin completarea formularului de participare în următoarele scopuri: evidența participanților, comunicarea cu participanții, înainte și după derularea proiectului, elaborarea de statistici privind participarea la proiect, informarea participanților cu privire la alte evenimente organizate de Fundația “Inter-Art” Aiud. Organizatorii gestionează datele prelucrate în condiții de siguranță, păstrându-le strict confidențialitatea și nu le vor transmite către terți. Prin înscriere, participanții își exprimă acordul pentru utilizarea datelor lor în scopurile descrise mai sus. Persoanele înregistrate pot solicita ștergerea datelor lor din evidențele noastre în cazul în care renunță la participare. Cererile în acest sens trebuie trimise prin e-mail la adresa de e-mail a evenimentului.