Inter-Art Mailart Exhibition, XXXrd edition, with theme “Hope”

Expozitia de Mailart Inter-Art cu tema “Speranţă”, editia a XXX-a

Organized by / Organizată de
“Inter-Art” Foundation Aiud / Fundaţia “Inter-Art” Aiud

Our new Mail-Art project proposes a very welcome theme. In an absurd world where violence and intolerance are dominant factors, all we have left is HOPE. We propose that artists around the world send us their artworks dedicated to this topic.

Noul nostru proiect Mail-Art propune o temă foarte binevenită. Într-o lume absurdă în care violenţa şi intoleranţa sunt factori dominanţi nu ne rămâne decât SPERANŢA. Propunem ca artişti din lumea întreagă să ne trimită lucrări dedicate acestei teme.

The “Inter-Art” Foundation Aiud launches a new challenge for the artists from all over the world.

Opening of the exhibition: August 11th, 2024 at the Inter-Art Galleries from Aiud, Romania.

Fundaţia “Inter-Art” Aiud lansează o nouă provocare pentru artiştii din lumea întreagă.

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 11 august 2024, la Galeriile „Inter-Art” din Aiud.

DETAILS OF PARTICIPATION

The theme of the exhibition: “Hope”

Free technique
Format (size of the paper): max. A4 (21 x 29.7 cm | 8.26 x 11.69 inch)
Deadline: July 1st, 2024 (arrival date of the works)

Works that are ethnically, politically, religiously or sexually offensive may not be accepted.

Participants must complete the entry form that can be either downloaded from www.inter-art.ro, or requested by email at [email protected]

Please send only digitally filled in forms (not handwritten / scanned forms).

Documentation and presentation of the exhibition on the Facebook page of the “Inter-Art” Foundation.
The artworks will NOT be sent back, will enter the patrimony of the “Inter-Art” Foundation.

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA

Tema lucrărilor: „Speranţă”

Tehnica: liberă
Dimensiunea hartiei: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 01 iulie 2024 (lucrarile sosite până la această dată)

Nu acceptăm lucrări care aduc ofense aspectelor de natură religioasă, etnică, politică sau apartenenţă sexuală!

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa [email protected]

Nu acceptam formulare completate de mână sau incomplete.

Documentaţia şi prezentarea expoziţiei pe pagina Facebook a Fundaţiei „Inter-Art” Aiud.
Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei „Inter-Art” Aiud.

SENDING THE WORKS

Submission of final works:
INTER-ART Foundation | Stefan Balog
515200 – Aiud, C.P. 40, Judeţul Alba, Romania

IMPORTANT!!!
We accept ONLY works sent by post as letters in an envelope, NOT package.
Please specify: NO COMMERCIAL VALUE!

The form has to be sent together with the works by post.

Further information and details at:
[email protected]
tel. 004-0723-969911

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR

Lucrările se trimit la:
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Stefan Balog
515200 – Aiud, C.P. 40, Judeţul Alba, Romania

Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete.
Specificați: CONȚINUT FĂRĂ SCOP COMERCIAL

Formularul se trimite împreună cu lucrările prin poștă.

Informaţii suplimentare:
[email protected]
tel. 004-0723-969911

DOWNLOAD

details

the entry form

DESCARCĂ

detalii mailart

formularul de înscriere