Inter-Art Mailart Exhibition with theme “Centenary of the Coronation”

Expozitia de Mailart Inter-Art cu tema “Centenarul Încoronării”

Organized by / Organizată de
“Infer-Art” Foundation Aiud / Fundația “Inter-Art” Aiud
Alba County Council / Consiliul Judeţean Alba
National Museum of Unification in Alba Iulia / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
“Liviu Rebreanu” Multicultural Center Aiud / Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

Artists in the exhibition / Artiști în expoziție

Albania: Oriola Kureta Semenescu
Argentina: Nestor Rossi
Armenia: Hagop Sulahian
Brasil: Eni Ilis
Bulgaria: Dimitar Velichkov, Dobromira Dimitrova
China: Xia Li
Canada: Susie Veroff
Denmark: Rich Dethlefsen
Ethiopia: Tamerat Siltan
France: Myriem Mongal
Germany: Viktor Anghius Locker, Michael Wagner, Ayse Kazci
Georgia: Inga Shalvashvili, Nino Khvadagiani
Guinea-Bissau: Sidney Cerqueira
Haiti: Patrick Cauvin, Veronica Frisch
India: Asit Kumar Patnaik
Iran: Gita Meh
Ireland: Padraic Reaney
Italy: Luzena Barbara Walder

Japan: Keiichi Nakamura
Lebanon: Lena Kelekian
Portugal: Antonio Mousinho
Slovenia: Lojze Kalinsek
South Korea: Clemens Beungkun Sou
Spain: Miguel Jimenez, Yasemin Yilmaz
Sweden: Amalia Lixandru
Switzerland: Vera Staub
Tunisia: Houda Ajili
Türkiye: Özlem Kalkan Erenus
U.K.: Jovana Shelmerdine
U.S.A.: Patricia Goodrich, Daniel C. Boyer
Romania: Adriana Cănija Popa, Alina Vodă, Anca Sas, Andreea Rus, Daniela Areta Voștinar, Denis Serban-Cernat, Ecaterina Neagu, Ecaterina Poca, Elena Cristea, Elena Dăscălescu, Fodor Zsuzsanna, Gheorghe Munteanu, Kaszoni Anamaria, Makai Mercedes Mónika, Marcel Muntean, Maria Koiciu, Rodica Strugaru, Simona Damo, Stefan Balog, Steliana Ţico

2022 represents a special year for the modern history of Romania, the Centenary of the Coronation of King Ferdinand I and Queen Maria.

On October 15th, 1922, one of the most important symbolic moments in the history of Romania took place in Alba Iulia. King Ferdinand I and Queen Maria were crowned as sovereigns of all Romanians. Alba Iulia was chosen as the city of the coronation due to its overwhelming symbolic importance for the history of the Romanians, because this city was the place where the Union of Transylvania with Romania was proclaimed on December 1st, 1918.

We propose to organize a MAIL ART exhibition dedicated to this event and we launch the invitation to artists from all over the world to send works on the proposed topic.

The exhibition will take place in October 2022 at the National Museum of the Union in Alba Iulia.

Mail art has become a worldwide tradition since the 1970s and continues to offer artists the opportunity to participate in an international exhibition in an easily accessible way, beyond any geographical or political limitation. We want to contribute to this phenomenon through this new project that will include participating artists from around the world

2022 reprezintă un an deosebit pentru istoria modernă a României, Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

În data de 15 octombrie 1922 a avut loc la Alba Iulia unul dintre cele mai importante momente simbolice din istoria României. Regele Ferdinand I și Regina Maria erau încoronați ca suverani ai tuturor românilor. Alba Iulia a fost aleasă drept oraș al încoronării datorită importanței sale simbolice covârșitoare pentru istoria românilor, pentru că acest oraș a fost locul în care s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918.

Propunem organizarea unei expoziţii MAIL ART pe care să o dedicăm acestui eveniment şi lansăm invitaţia către artişti din lumea intreagă să trimită lucrări pe tema propusă.

Expoziția va avea loc în cursul lunii octombrie 2022 la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.

Mail artul a devenit o tradiţie care a cucerit tot mapamondul încă din anii ‘70 şi oferă în continuare posibiliatea artiştilor de a participa la o expunere internaţională într-o variantă uşor abordabilă, dincolo de orice îngrădire geografică sau politică. Dorim să contribuim la acest fenomen și prin acest nou proiect care să cuprindă artiști participanți din întreaga lume.

DETAILS OF PARTICIPATION

The theme of the exhibition: “Centenary of the Coronation”

Free technique
Format (size of the paper): max. A4 (21 x 29.7 cm | 8.26 x 11.69 inch)
Deadline: July 1st, 2022 (arrival date of the works)

THE ARTWORKS WILL BE NOT RETURNED. All these works will become the permanent collection of the Inter-Art Foundation. The organizers keep the right to exhibit the works for unlimited period in Romania or abroad. The images of the works can be used in albums or other published materials and also for media purpose, printed or online.

Participants will receive the documentation of the exhibition.

Participants must complete the entry form that can be either downloaded from www.inter-art.ro,  or requested by email at [email protected].
Please send only digitally filled in forms (not handwritten / scanned forms).

Works that are ethnically, politically, religiously or sexually offensive may not be accepted

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA

Tema lucrărilor: „Centenarul Încoronării”

Tehnica: liberă
Dimensiunea hartiei: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 01 iulie 2022, orele 12:00 (lucrarile sosite până la această dată)

LUCRĂRILE NU SE RETURNEAZĂ. Ele vor intra în patrimoniul Fundatiei Inter-Art. Organizatorii își rezervă dreptul de a expune aceste lucrări pe termen nelimitat atat în țară cât și în străinătate. Imaginile lucrărilor pot fi folosite pentru albume sau alte materiale publicate, respectiv pentru articole media scrise sau online.

Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei.

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa [email protected]
Nu acceptăm formulare completate de mână sau incomplete. Adresa poștală trebuie să conțină inclusiv codul poștal

Nu vor fi acceptate lucrări care au tentă ofensatoare din punct de vedere etnic, politic,religos sau apartenenţă sexuală.